OSMI MEĐUNARODNI KONGRES

20 - 21.5.2016.

Важни датуми

Назив Датуми
Рок за достављање апстракта 1.1.1970.
Обавјештење о прихватању апстракта 1.1.1970.
Рок за достављање радова 1.1.1970.
Рок за достављање коначне верзије рада (након рецензије) 1.1.1970.
Рок за пријаву учешћа 30.4.2016.
Конференција 20 - 21.5.2016.

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab