OSMI MEĐUNARODNI KONGRES


20 - 21.5.2016.

Министарство науке и технологије у Влади Републике СрпскеТрг Републике Српске 1
78000 Бања Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Телефон: 051/338-731
Факс: 051/338-856
mnk@mnk.vladars.net

Министарство науке и технологије врши управне и друге стручне послове који се односе на: научноистраживачку дјелатност; стратегију технолошког развоја Републике; подстицање фундаменталних развојних примијењених истраживања; развој домаћих инвестиционих технологија, кадрове у научноистраживачкој дјелатности; иновације, развој и унапређење технологије; информисање о питањима економског и технолошког развоја; уступање и прибављање материјалних права и технологија у производњи; планирање; припремање програма и споразума о научно-техничкој сарадњи у складу са Уставом Босне и Херцеговине, инспекцијски надзор у овим областима, пружање информација путем медија и других видова информисања о свом раду и врши друге послове у складу са законом и другим прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине.


44.76985, 17.18959 Како доћи до организатора: Одштампај

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab