OSMI MEĐUNARODNI KONGRES


20 - 21.5.2016.

Републички хидрометеоролошки завод Бања ЛукаПут бањалучког одреда бб
Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Телефон: +387 51/ 433-521
Факс: 051 433-522
rhmz@teol.net

Републички хидрометеоролошки завод основан је на основу Закона о министарствима који је донијело Предсједништво Српске Републике Босне и Херцеговине број 01-217/92 од 2. јула 1992. годне, а објављеног у Службеном гласнику Српског народа у Босни и Херцеговини број 11/92 од 13. јула 1992. године. Тим законом је дефинисано постојање седам републичких управних организација, а једна од њих је био Републички хидрометеоролошки завод. Истим Законом је дефинисано да Републички хидрометеоролошки завод врши стручне и друге послове који се односе на: развој и функционисање хидролошке, метеоролошке и сеизмолошке дјелатности; истраживање атмосфере, водних ресурса, квалитета ваздуха и вода и сеизмолошких процеса; прикупљање, обрађивање и објављивање хидрометеоролошких и сеизмолошких података од интереса за Републику и вршење и других послова у области хидрологије, метеорологије и сеизмологије. Као самостална републичка управна организација Завод је обављао своју дјелатност све до 8.октобра 2002. године када је Законом о министарствима дефинисано да као републичка управна организација своју дјелатност наставља у саставу Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду. Републички хидрометеоролошки завод Бања Лука


44.79228, 17.2048 Како доћи до организатора: Одштампај

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab