OSMI MEĐUNARODNI KONGRES


20 - 21.5.2016.

ЈЗУ Дом здравља Бања ЛукаСиме Матавуља бб
Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Телефон: 051/230-200
Факс: 051/216-813
snezana485@gmail.com

ЈDom zdravlja Banja Luka je prvi nivo kontakta građana Banja Luke sa sistemom zdravstvene zaštite. Naš cilj je obezbijediti što bolju dostupnost primarne zdravstvene zaštite, kao integralnog dijela sveobuhvatnog zdravstvenog sistema. Razvijamo odgovornost za cjelokupno stanovništvo, a ne samo za pojedinca. Usmjereni smo prema porodici, očuvanju i unapređenju zdravlja njenih članova. Svakodnevno radimo na razvoju mehanizama za unapređenje kvaliteta zaštite koju pružamo našim korisnicima. Obezbjeđujemo kontinuitet zdravstvene zaštite, rješavamo akutne i hronične poremećaje zdravlja. Primjenjujući odgovarajuće tehnologije, akcenat stavljamo na promociju zdravlja i prevenciju bolesti. Maksimalno koristimo raspoložive resurse, uz kontinuirani kvalitet rada u cilju očuvanja i unaprijeđenja zdravlja. Koristeći savremene medicinske doktrine, nastojimo ostvariti opšti cilj – zdravi ljudi u zajednici. ЗУ Дом здравља Бања Лука


44.77258, 17.18423 Како доћи до организатора: Одштампај

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab